top of page

Üretim Takibi

Zift Unique kalite anlayışı hammadde tedarikinden başlar. Metal üretimi için seçilen tüm hammaddelerin uygunluğu laboratuvarlarda yapılan testlerle belirlenir. Dolayısıyla kalite süreci sadece üretim aşamasını değil, satış ve satış sonrası müşteri ilişkilerini ve müşteri memnuniyetini içeren uzun bir süreçtir.

Üretim aşamasında düzenli kontroller hata yapmamak için yardımcı olacaktır. Fabrikalarda üretim aşamasının başlamasıyla birlikte kontrollerimiz de başlıyor. Ürünleri makineler üzerinde kontrol ediyor ve gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlıyoruz. Diğer aşamalar ve paketleme bunu takip eder. Tedarikçilerin etiketten ambalajına kadar tüm malzemeleri kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır. Tanımadığınız ancak ürünün kalitesini etkileyebilecek birçok kontrol içeriyoruz.

Kalite değerlendirmesi, önceden belirlenmiş gereksinimlere veya şirket tarafından önceden belirlenmiş standartlara dayalı olacaktır. Sevkiyat öncesi kalite kontrolünün yapılması kapsamında, minimum standartları karşılamayan herhangi bir ürün veya ürün biriminin, son kullanıcıya sevk edilmek yerine, şirket tarafından yeniden işlenmesi, imha edilmesi veya uygun şekilde ele alınması gerekecektir.

 

-Üretim öncesi denetim.

-Süreçte denetim.

bottom of page